Γλωσσικές ασκήσεις στη νεοελληνική γλώσσ
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Δήμητρα Καλαβρουζιώτου
Kωδικός bnet182362
Part Number: 960-493-201-2
  Τιμή Web12,00€
##dic_local_price##
 

Περιγραφή

Γλωσσικές ασκήσεις στη νεοελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου

Αγαπητοί μαθητές, Το βιβλίο αυτό στόχο έχει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε και να εμπεδώσετε όσο γίνεται πληρέστερα την ύλη που εξετάζεται στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α΄ Γυμνασίου, ώστε να αποκτήσετε γερές βάσεις στο μάθημα αυτό. Έτσι ακολουθώντας τις ενότητες του σχολικού βιβλίου, κάθε ενότητα του παρόντος βιβλίου περιλαμβάνει: - Θεωρία σε πίνακες των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων που εξετάζονται, με τα αντίστοιχα παραδείγματα. - Θεωρία στην παραγωγή και τη σύνθεση οργανωμένη επίσης σε πίνακες. - Βασικές πληροφορίες για την ανάπτυξη της παραγράφου και την περίληψη. - Ασκήσεις διαφόρων ειδών (π.χ. αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενού, εύρεση Σωστού ή Λάθους κ.λπ.), οι απαντήσεις των οποίων δίνονται στο τέλος του βιβλίου. - Κριτήριο Αξιολόγησης (οι απαντήσεις και σ' αυτό δίνονται στο τέλος του βιβλίου). Τέλος, σε κάθε ενότητα εντάξαμε και το "Βελτιώνω την έκφραση και την ορθογραφία μου", στο οποίο περιλαμβάνονται απλές ασκήσεις για την επισήμανση λαθών που γίνονται συχνά στον γραπτό και τον προφορικό λόγο. (από τον πρόλογο της συγγραφέως)